Born in 1964 in Warsaw. A graduate of Warsaw University of Technology (1989) and the European Academy of Photography (2004). He made his diploma thesis in the field of artistic photography under the direction of Dr. Izabela Jaroszewska in the Studio of Expressive and Creative Photography. In the years 2009–2012 he conducted workshops and classes at EAP as part of his own Studio of Contemplative Photography. Often outside the traditional analog photography equipment he used to taking pictures his own design and made pinhole cameras. He presented his works at several individual exhibitions in the country and abroad, and in such festivals as the Warsaw Festival of Art Photography, Polish Festival of Pinhole Photography and the International Festival of Photography in Lodz. Mostly photographs, but sometimes also paints, draws, writes poetry. He learned Japanese calligraphy under the guidance of Sensei Nakayasu Yoshimi in Murasaki School in Warsaw. Also a graduate of the School of Theater Technology in Warsaw. He obtained the title of theater technician in the specialty of theater painting. He lives and works in Warsaw - Poland.


Urodzony w 1964 roku w Warszawie. Absolwent Politechniki Warszawskiej (1989) oraz Europejskiej Akademii Fotografii (2004). Pracę dyplomową w dziedzinie fotografii artystycznej wykonał pod kierunkiem dr. Izabeli Jaroszewskiej w Pracowni Fotografii Ekspresyjnej i Kreacyjnej. W latach 2009-2012 prowadził warsztaty i zajęcia w EAF w ramach autorskiej Pracowni Fotografii Kontemplacyjnej. Często poza tradycyjnym analogowym sprzętem fotograficznym wykorzystuje do fotografowania własnej konstrukcji kamery otworkowe. Prezentował swoje prace na kilkunastu wystawach indywidualnych w kraju i za granicą oraz w ramach takich festiwali jak Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej, Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej i Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi. Głównie fotografuje, ale czasami też maluje, rysuje, pisze wiersze. Uczył się kaligrafii japońskiej pod kierunkiem Sensei Nakayasu Yoshimi w szkole Murasaki w Warszawie. Jest także absolwentem Studium Techniki Teatralnej w Warszawie. Uzyskał tytuł technika teatralnego w specjalności malarstwo teatralne. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Obecnie prowadzi warsztaty fotograficzne w Ośrodku Kultury i Edukacji SM Wola.

informacja o warsztatach


Using Format