I was inspired to make this series of photographs by the thought that just as in childhood we play on the playground, we are instructed by our parents what can and cannot be done, or we set the rules of play ourselves, and in our adult life we ​​succumb to various ideologies, invented and established by one group of people who divide us and ultimately are a source of violence, conflict and war. A playground for adults is created, which most often offers cruel games guided by absurd rules. Intolerance for those who do not want to play someone else's game only leads to the escalation of evil in the world. Nowadays, man builds his territories more and more strongly, relies on dogmas and invented concepts, and in their defense is able to kill others. There are more and more boundaries which, paradoxically, instead of giving a sense of security, they reduce them and give rise to the fear that someone else may exceed these boundaries and destroy what we have accumulated. These accumulated treasures are very often an illusion of invented concepts and meanings to which we are attached.


Do wykonania tego cyklu fotografii zainspirowała mnie myśl, że tak jak w dzieciństwie bawimy się na placu zabaw, jesteśmy pouczani przez rodziców, co można a czego nie można robić, bądź sami ustalamy reguły zabawy, tak i w naszym dorosłym życiu ulegamy różnego rodzaju ideologiom, wymyślonym i ustalonym przez jedną grupę ludzi, które dzielą nas i ostatecznie stanowią źródło przemocy, konfliktów i wojen. Powstaje plac zabaw dla dorosłych, który najczęściej proponuje okrutne zabawy kierowane absurdalnymi regułami. Brak tolerancji dla tych, którzy nie chcą się bawić w czyjąś zabawę prowadzi jedynie do eskalacji zła na świecie. Człowiek w obecnych czasach coraz silniej buduje swoje terytoria, opiera się na dogmatach i wymyślonych pojęciach i w ich obronie jest w stanie zabijać innych. Pojawia się coraz więcej granic, które paradoksalnie zamiast dawać poczucie bezpieczeństwa to je zmniejszają i rodzą lęk, że ktoś inny może te granice przekroczyć i zniszczyć to co zgromadziliśmy. Te zgromadzone skarby to bardzo często iluzja wymyślonych pojęć i znaczeń, do których jesteśmy przywiązani.

Using Format